Климарин ООД

Една от основните дейности, които развива „Климарин“ ООД, е корабно агентиране на плавателните съдове, които посещават Българските черноморски пристанища

Дългогодишният опит и придобитите умения в дейността на „Климарин“ ООД ни дават възможност да реагираме адекватно и в срок в непредвидени ситуации.

Професионализмът и качеството на нашите услуги, лоялността и отдадеността към работата гарантират спокоен престой, бързо и безпроблемно отплаване на корабите. За това допринасят и нашите отлични взаимоотношения с местната администрация, пристанищните власти и граничните контролни служби.

Ние предлагаме

Съдействие

Съдействие за осигуряване на кей – работен, сервизен, ремонтен, док, котвена стоянка.

Координиране

Организация и координиране на пилотаж, буксировка, швартови услуги, докуване.

Следене

Следене на товарно-разтоварните или ремонтните дейности.

Организиране

Контрол и организиране на всички операции, свързани с осигуряването на гладко пристигане, престой и отплаване на кораба.

Разрешителни

Взаимодействие с местните власти и организации във връзка с издаване на разрешителни и сертификати, приемане на корабно снабдяване и бункеровка, предаване на отпадъци и др.